ทีชายกดชนิด J
ทีชายกดชนิด J
28/03/2017
Union Coupling
Union Coupling
29/03/2017

ชายตี๋

ชายตี๋

ชายตี๋

รหัสสินค้า DN รหัสสินค้า DN
ตร.-0193 10*R1/2 ตร.-0201 32*R1 1/4
ตร.-0194 15*R1/2 ตร.-0202 40+R3/4
ตร.-0195 20*R1/2 ตร.-0203 40 + R1
S0-0196 20*R3/4 ตร.-0204 40*R1 1/4
ตร.-0197 25*R1/2 ตร.-0205 40*R1 1/2
ตร.-0198 25*R1 ตร.-0206 50*R1 1/2
ตร.-0199 32+R3/4 ตร.-0207 50*R1 1/2
ตร.-0200 32*R1 ตร.-0208 50*R2

ทิ้งคำตอบไว้