เท่ากับข้อต่อ
04/04/2017
กดเหมาะกับหมวก
การติดตั้งท่อสแตนเลสฝากด
22/05/2017

Tee เท่ากับ

Tee เท่ากับ

Tee เท่ากับ

รหัสสินค้า DN รหัสสินค้า DN
ตร.-0084 10 ตร.-0090 50
ตร.-0085 15 ตร.-0091 60
ตร.-0086 20 ตร.-0092 65
ตร.-0087 25 ตร.-0093 80
ตร.-0088 32 ตร.-0094 100
ตร.-0089 40

ทิ้งคำตอบไว้