กดฟิตติ้งสำหรับท่อส่งก๊าซ

07/02/2017
bellow กับปลายเตียงคู่ femalesbellow กับปลายเตียงคู่หญิง

bellow กับปลายเตียงคู่หญิง

ตร.-0338 spefication spefication 250 มม. 700 มม. 300 มม. 800 มม. 400 มม. 900 มม. 500 มม. 1100 มม. 600 มม.
07/02/2017
แคลมป์ยึด

แคลมป์ยึด

รหัสสินค้า DN SQ-0328 GK15 - 6 * 60 ตารางเมตร-0329 GK20 - 6 * 60 ตารางเมตร-0330 GK25 - 6 * 60 ตารางเมตร-0331 GK32 - 6 * 60 ตารางเมตร-0332 6รหัสสินค้า K40 - 6 * 60 DN SQ-0333 GK50 - 6 * 60 ตารางเมตร-0334 GK60 - 6 * 60 ตารางเมตร-0335 GK65 - 8 * 70 SQ-0336 GK80 - 8 * 70 SQ-0337 GK100 - 8 * 70
07/02/2017
สาย D

สาย D

รหัสสินค้า DN SQ-0319 ตร. DN15-0320 ตร. DN20-0321 ตร. DN25-0322 ตร. DN32-0323 รหัสสินค้า DN40 DN SQ-0324 ตร. DN50-0325 ตร. DN65-0326 ตร. DN80-0327 DN100
07/02/2017
ฝากดหญิง

ฝากดหญิง

รหัสสินค้า DN SQ-0313 ตร. DN15-0314 ตร. DN20-0315 ตร. DN25-0316 ตร. DN32-0316 ตร. DN40-0317 DN50