ข้อศอก 90 องศา
90°ร่องข้อศอก
08/02/2017
grooved tee
grooved tee
08/02/2017

45°ร่องข้อศอก

45° elbow

45° elbow

45° elbow

45° elbow

รหัสสินค้าความยาว
ตร.-0418125มม.
ตร.-0419140มม.
ตร.-0420180มม.
ตร.-0421210มม.
ตร.-0422240มม.

ทิ้งคำตอบไว้